Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH TM XNK SONXI
Tuyển dụng
TUYỄN CỬ NHÂN NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ MÀNG MỎNG

TUYỄN CỬ NHÂN NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ MÀNG MỎNG

BẠN LÀ NGƯỜI YÊU CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ TẠO MÀNG PVD,- Tốt nghiệp Khoa học Vật liệu hay Vật lý Ứng dụng/ CÔNG TY CHÚNG...