MÁY XI MẠ PVD MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD MAY XI MẠ CHÂN KHÔNG

MÁY XI MẠ PVD MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD MAY XI MẠ CHÂN KHÔNG

MÁY XI MẠ PVD MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD MAY XI MẠ CHÂN KHÔNG

CÔNG TY TNHH TM XNK SONXI
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm cùng loại

MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PHÚN XẠ NĂNG LƯỢNG CAO

MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PHÚN XẠ NĂNG LƯỢNG CAO

4.650.000.000 vnđ

4.600.000.000 vnđ

-1%

MÁY XI MẠ PVD

MÁY XI MẠ PVD

2.850.000.000 vnđ

2.825.000.000 vnđ

-1%

 MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

1.050.000.000 vnđ

1.050.000.000 vnđ

-0%

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

2.985.000.000 vnđ

2.900.000.000 vnđ

-3%

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG

950.000.000 vnđ

945.000.000 vnđ

-1%

MÁY XI MẠ BỐC BAY NHÔM

MÁY XI MẠ BỐC BAY NHÔM

880.000.000 vnđ

845.000.000 vnđ

-4%

MÁY XI MẠ PVD

MÁY XI MẠ PVD

2.350.000.000 vnđ

2.350.000.000 vnđ

-0%

SẢN XUẤT MÁY XI MẠ PVD

SẢN XUẤT MÁY XI MẠ PVD

7.500.000.000 vnđ

7.200.000.000 vnđ

-4%