xi mạ nhựa, xi mạ nhựa abs, gia công xi mạ nhựa, xi mạ trên nhựa, mạ bốc bay trên nhựa

xi mạ nhựa, xi mạ nhựa abs, gia công xi mạ nhựa, xi mạ trên nhựa, mạ bốc bay trên nhựa

xi mạ nhựa, xi mạ nhựa abs, gia công xi mạ nhựa, xi mạ trên nhựa, mạ bốc bay trên nhựa

CÔNG TY TNHH TM XNK SONXI
GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

 XI MẠ NHỰA PP PE PC

XI MẠ NHỰA PP PE PC

8.000 vnđ

6.500 vnđ

GIA CÔNG MẠ BỐC BAY

GIA CÔNG MẠ BỐC BAY

8.000 vnđ

7.500 vnđ

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

15.000 vnđ

14.500 vnđ

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

3.500 vnđ

3.200 vnđ