GIA CÔNG CƠ KHÍ,CƠ KHÍ CHẾ TẠO,SỬA CHỮA MÁY XI CHÂN KHÔNG, SỮA MÁY XI PVD,MÁY XI MẠ PVD,

GIA CÔNG CƠ KHÍ,CƠ KHÍ CHẾ TẠO,SỬA CHỮA MÁY XI CHÂN KHÔNG, SỮA MÁY XI PVD,MÁY XI MẠ PVD,

GIA CÔNG CƠ KHÍ,CƠ KHÍ CHẾ TẠO,SỬA CHỮA MÁY XI CHÂN KHÔNG, SỮA MÁY XI PVD,MÁY XI MẠ PVD,

CÔNG TY TNHH TM XNK SONXI
GIA CÔNG CƠ KHÍ CHẾ TẠO

GIA CÔNG TIỆN PHAY BÀO

GIA CÔNG TIỆN PHAY BÀO

500.000 vnđ

492.000 vnđ

SỬA CHỮA MÁY XI MẠ PVD

SỬA CHỮA MÁY XI MẠ PVD

5.000.000 vnđ

5.000.000 vnđ

SẢN XUẤT MÁY XI MẠ PVD

SẢN XUẤT MÁY XI MẠ PVD

750.000 vnđ

720.000 vnđ