MÁY XI MẠ BỐC BAY NHÔM, MÁY MẠ BỐC BAY, MÁY BỐC BAY

MÁY XI MẠ BỐC BAY NHÔM, MÁY MẠ BỐC BAY, MÁY BỐC BAY

MÁY XI MẠ BỐC BAY NHÔM, MÁY MẠ BỐC BAY, MÁY BỐC BAY

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC KIM HOÀN SONXI®
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm cùng loại

MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PHÚN XẠ NĂNG LƯỢNG CAO

MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PHÚN XẠ NĂNG LƯỢNG CAO

4.650.000.000 vnđ

4.600.000.000 vnđ

-1%

MÁY XI MẠ PVD

MÁY XI MẠ PVD

2.455.000.000 vnđ

24.500.000.000 vnđ

--898%

MÁY XI MẠ PVD

MÁY XI MẠ PVD

2.850.000.000 vnđ

2.825.000.000 vnđ

-1%

 MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

1.050.000.000 vnđ

1.050.000.000 vnđ

-0%

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG PVD

2.985.000.000 vnđ

2.900.000.000 vnđ

-3%

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG

MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG

950.000.000 vnđ

945.000.000 vnđ

-1%

MÁY XI MẠ PVD

MÁY XI MẠ PVD

2.350.000.000 vnđ

2.350.000.000 vnđ

-0%