xi mạ nhựa, xi mạ nhựa abs, gia công xi mạ nhựa, xi mạ trên nhựa, mạ bốc bay trên nhựa

xi mạ nhựa, xi mạ nhựa abs, gia công xi mạ nhựa, xi mạ trên nhựa, mạ bốc bay trên nhựa

xi mạ nhựa, xi mạ nhựa abs, gia công xi mạ nhựa, xi mạ trên nhựa, mạ bốc bay trên nhựa

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC KIM HOÀN SONXI®
MẠ NHỰA, GỐM SỨ

XI MẠ NHỰA ĐẸP

XI MẠ NHỰA ĐẸP

1.500.000 vnđ

MẠ ĐỒ VÀNG MÃ

MẠ ĐỒ VÀNG MÃ

2.500 vnđ

2.100 vnđ

MẠ ĐỒ HÀNG MÃ

MẠ ĐỒ HÀNG MÃ

2.100 vnđ

1.500 vnđ

MẠ NẮP MỸ PHẪM

MẠ NẮP MỸ PHẪM

5.300 vnđ

4.500 vnđ

 XI MẠ NHỰA PP PE PC

XI MẠ NHỰA PP PE PC

8.000 vnđ

6.500 vnđ

GIA CÔNG MẠ NHỰA ABS

GIA CÔNG MẠ NHỰA ABS

8.000 vnđ

7.500 vnđ

GIA CÔNG XI MẠ GỐM SỨ

GIA CÔNG XI MẠ GỐM SỨ

9.000 vnđ

8.000 vnđ

XI MẠ GỐM SỨ

XI MẠ GỐM SỨ

20.000 vnđ

18.000 vnđ

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

15.000 vnđ

14.500 vnđ

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

3.500 vnđ

3.200 vnđ